מסוגלות עצמית

מסוגלות עצמית

מהי מסוגלות עצמית?

מסוגלות עצמית היא אחד המרכיבים של העצמה אישית, כשהעצמה אישית מוגדרת כתחושה פנימית של חוזקה, שנובעת מהידיעה הברורה: "אני יכול" "אני יכולה" (להרחבה על העצמה אישית ראה מאמרים: (העצמה אישית וקורס העצמה אישית).
מסוגלות עצמית היא האמונה של אדם ביכולת שלו:
לבצע משימה/תפקיד
לטפל במצב הדורש טיפול
להשיג מטרה ספציפית
להתנהג בצורה הנדרשת
מסוגלות עצמית נעה על הסקאלה מ: "יכול בצורה הטובה ביותר" ועד ל: "לא מסוגל בכלל".

איך מופעלת מסוגלות עצמית?

מסוגלות עצמית מופעלת  באופן הבא: כשעלינו לבצע משימה מסוימת, או כשאנחנו מציבים לעצמנו מטרה לממש, אנחנו מעריכים בשלב ראשון את המסוגלות העצמית שלנו הכוללת את הידע, היכולות, המשאבים והמאמץ הנדרשים לביצוע המשימה. בעקבות ההערכה הזו, אנחנו אומדים ושופטים את מידת היכולת שלנו והמסוגלות העצמית, לגייס את המשאבים הללו, לארגן את הפעולות הנדרשות ולשלוט בסיטואציות השונות בכדי להגיע לתוצאה הרצויה. לפי שיפוט ואומדן אלו, אנחנו מגיעים להחלטה אם אנחנו מבצעים את המשימה (או נמנעים), אם אנחנו מגיבים (או נרתעים) ואם אנחנו יוצאים לפעולה (או לא).

מה הקשר בין מסוגלות עצמית לתוצאה?

שני אנשים שונים יכולים להאמין כי ביצוע פעולה מסוימת יגרום לתוצאה הרצויה. אך אם אחד מהם מפקפק במסוגלות העצמית שלו וביכולתו לבצע את הפעולה המסוימת (גם אם אובייקטיבית יש לו כמו לחברו אותם הכישורים והמשאבים הנדרשים לביצוע הפעולה), יש הסתברות מאד גבוהה, שהמפקפק לא יעז לבצע אותה. כלומר המסוגלות העצמית של שניהם שונה.
אם שני אנשים כבר מבצעים את אותה משימה אבל יש הבדל בתחושת המסוגלות העצמית של כל אחד מהם, יתכן שנקבל תוצאות שונות בביצוע גם אם לשניהם אותם הכישורים. ההסבר לכך הוא: אנשים חוששים ואפילו נמנעים ממצבים מאיימים, כשהם מאמינים, שמה שנדרש מהם, חורג מיכולת ההתמודדות שלהם ומהמסוגלות האישית שלהם. לעומת זאת כשהם מאמינים שהם מסוגלים להתמודד עם המצבים האלה ושיש להם את המסוגלות העצמית, הם מתנהגים בביטחון: יוצאים לפעולה, מוכנים להשקיע מאמצים ומתמידים במשימה.

יש שקוראים למסוגלות עצמית: "משתנה מתווך לקראת פעולה". לפני שאדם מבצע, הוא קודם כל "בודק" מה האמונה הפנימית שהוא מחזיק לגבי עצמו ביחס לביצוע הנדרש כעת ממנו, ולפי אמונה זו הוא יבחר מה לעשות.

על מה משפיעה המסוגלות העצמית?

המסוגלות העצמית משפיעה לא רק על הבחירות שהאדם עושה אלא גם על התגובות הרגשיות שלו  ועל היכולת שלו להתמודד (או לא) עם קשיים שמופיעים. נמצא שמסוגלות עצמית גבוהה, משפיעה על ההתמדה שלנו  ועל החוסן (resilience). אדם מוכן להשקיע כל מאמץ ולעמוד בלחצים ומשברים כמה זמן שיידרש, כי הוא מאמין ביכולת שלו ובמסוגלות העצמית שלו להתמודד עם הקושי שהופיע ולצאת ממנו בצורה הטובה ביותר. מסוגלות עצמית גבוהה מעלה את החוסן הפנימי. המסוגלות העצמית משפיעה גם על מידת המוטיבציה של האדם לצאת לפעולה. ככל שהמסוגלות העצמית גבוהה יותר כך המוטיבציה גבוהה יותר.

הפסיכולוגיה הארגונית והתעסוקתית הבינה שלמסוגלות עצמית יש משקל חשוב בתחום המקצועי התעסוקתי (המוטיבציה, יכולת ההתמודדות, אופן ביצוע המשימות, ההישגים אליהם מגיעים וכו'). במחקרים בתחום התעסוקתי מקצועי נמצא כי רמת מסוגלות מקצועית במקצועות שונים, משפיעה על המוכנות לבצע את הנדרש וגם על התוצרים ש"מייצר" אותו מקצוע. מעסיקים רבים כיום משקיעים משאבים כדי לאתר בעיות מסוגלות  אצל העובדים שלהם כדי לחזק אצלם את המסוגלות העצמית ולשפר ביצועים ותוצאות (ואם לא אפשרי… להיפרד מהם).

מה משפיע על המסוגלות העצמית?

ארבעה מקורות עיקריים משפיעים על המסוגלות העצמית:

 • הישגים בביצוע
 • ניסיון עקיף
 • שכנוע מילולי
 • מצבי עוררות פיזיולוגיים-רגשיים.

הישגים בביצוע: זה בעצם הניסיון שצברנו בעקבות ההתנסויות שלנו בביצוע. ההצלחות בהתנסויות הללו מעלות את רמת המסוגלות העצמית; כישלונות חוזרים ונשנים מורידים אותה (אם המסוגלות טרם נבנתה. אם היא נבנתה, הכישלון ידרבן להתעקש ולהתמיד).

ניסיון עקיף: זה ללמוד מהניסיון של אחרים, ללמוד מתוך מודל, מתוך חיקוי. אנחנו משכנעים את עצמנו שאם אחרים יכולים לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להשיג לפחות שיפור כלשהו בביצועים שלנו. צפייה בניסיון מוצלח של מישהו אחר יכולה להעלות את המסוגלות שלנו ולהפך.

השכנוע המילולי: דברי עידוד או שבח לגבי המסוגלות העצמית  היכולת שלנו לבצע משימה, הנאמרים ע"י אדם אחר, המוערך מאד על ידנו ויש לנו (אובייקטיבית) את היכולת המתאימה למשימה – אז המסוגלות העצמית שלנו תעלה, ולהפך.

מצבי עוררות פזיולוגיים-רגשיים: לעיתים קרובות לחץ ומתח נתפסים כסימנים לספקות, לכישלון, לכן מתורגמים לאי אמונה ביכולת או במומחיות, כלומר, הם מורידים את רמת המסוגלות העצמית. מצב רוח טוב ואופטימיות מחזקים מסוגלות, ולהפך.

המסוגלות העצמית מושפעת מניסיונות וחוויות עבר, מהצלחות או כישלונות שנצפו, משכנוע חברתי ומפרשנויות של מצבים פיזיולוגיים ורגשיים. מסוגלות עצמית גבוהה מובילה להגברת המוטיבציה, החוסן והתמדה כאשר מתמודדים עם אתגרים, בעוד שמסוגלות עצמית נמוכה עלולה לגרום לספקות, לחרדה ולהפחתת המאמצים לקראת מטרות. לכן, לבנות את המסוגלות העצמית שלנו, להאמין בעצמנו, זה כמו לתת לעצמנו כוח על סודי להתמודד עם אתגרים ולהגיע ליעדים שלנו.

כיצד שיטת סילבה משפיעה על  מסוגלות עצמית שלך?

שיטת סילבה ומסוגלות עצמית קשורות זו בזו באמצעות העצמת האמונה של הפרט ביכולתו להשפיע באופן חיובי על חייו. שיטת סילבה משלבת טכניקות לשיפור המסוגלות העצמית על ידי אימון אנשים לנצל את הפוטנציאל הפנימי שלהםובכך לחזק את הביטחון והאמונה שלהם ביכולותיהם. באמצעות תרגולים כמו הדמיה יצירתית, הרפיה ותרגילים מנטליים, שיטת סילבה מטפחת אצלנו לא רק את היכולת לדמיין את המטרות שלנו אלא גם להאמין עמוקות ביכולת שלנו להשיג אותן. על ידי חיזוק אמונה זו, יש סיכוי גבוה יותר שנתמיד במאמצים שלנו גם אם נחווה מכשולים בדרך.

שיטת סילבה היא כמו מאמן שעוזר לנו להאמין בעצמנו אפילו יותר. היא כמו זריקת חיזוק לאמונה עצמית! ולמסוגלות עצמית, זה נותן לנו את הכלים לא רק לחלום בגדול אלא להאמין באמת שאנו יכולים להפוך את החלומות האלה למציאותיים. כשאנחנו משלבים את הטכניקות של שיטת סילבה עם הנחישות שלנו, זה כמו שיקוי קסם למסוגלות עצמית. זה מרגש לחשוב מה אנוה יכולים להשיג כאשר יש לנו סוג כזה של אמונה בעצמנו. אז קדימה, בואו נהפוך את החלומות האלה למציאות בעזרת שיטת סילבה!

נשמע מדהים נכון?

 מוזמנים ומוזמנות לדבר איתנו ולראות כיצד אפשר לעשות שינוי אדיר בחיים. לשיחת התאמה ללא עלות תירשם בלינק הבא: https://abcdefgh.ravpage.co.il/sicha?ref=Aa

לפרטים נוספים ולתיאום שיחת ייעוץ התקשרו אלינו:

 בטלפון: 03-6025756, 052-5366133

silva.liberman@gmail.comבמייל


למידע על הקורסים והסדנאות שלנו

השאירו פרטים ונציג של מכון סילבה יחזור אליכם בהקדם:  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.