Richard Bach

מחבר הרב מכר "השחף".
"עבודה  שכלית והדמיה יוצרת נמצאים מאחורי הכוח של שיטת סילבה".

בפייסבוק

מתנה-תרגיל לרגיעה "הפסקת 12 הדקות"

לקבלת התרגיל מלא את הפרטים הבאים
מייל
שם
טלפון

התרגיל ישלח אליך לתיבת הדואר