Wayne Dyer

מחבר של רבי מכר רבים בתחום העזרה העצמית כגון: "השמים הם הגבול".
"השתמשתי בשיטת סילבה שנים רבות. השיטה עזרה לי להתגבר על מחלותיי.
אני ממליץ להשתתף בקורס של שיטת סילבה הנלמד בכל העולם".

בפייסבוק

מתנה-תרגיל לרגיעה "הפסקת 12 הדקות"

לקבלת התרגיל מלא את הפרטים הבאים
מייל
שם
טלפון

התרגיל ישלח אליך לתיבת הדואר