מחקרים

הבסיס המדעי של שיטת סילבה

סילבה מיינד קונטרול ורמת תכונת החרדה

 

רפי ליברמן

מאמר זה הוא תמצית של מחקר שנעשה במסגרת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, בהדרכתו של ד"ר משה אלמגור אשר אישר את פרסומו. המחבר מודה לד"ר קרלוס פייזר (אוניברסיטת חיפה) ולציפי ליבמן (אוניברסיטת ת"א) על הערותיהם התורמות. כמו כן, מודה המחבר לארגון "סילבה מיינד קונטרול ישראל" ולבוגרי הקורס שהשתתפו במחקר.

קרא עוד...

שיטת סילבה ואישיות

השפעת שיטת סילבה על הביטים שונים של האישיות

המחקר נערך במסגרת האוניברסיטה הקומפלוטנסה של מדריד .

המחקר בדק את השפעת שיטת סילבה על היבטים שונים של האישיות, באמצעות שלושה מבחנים שונים.

במבחן הראשון, נמצא שיפור משמעותי בכל גורמי ההסתגלות. שתי כוכביות מצביעות על שיפור משמעותי מאד.

במבחן השני נבדקו 16 גורמי אישיות. ברובם נמצא שיפור משמעותי. למשל בכוח האגו, המסמל יותר שליטה רגשית ויציבות, חל שיפור מאד משמעותי

המבחן השלישי, ניתן לראות שיפור משמעותי מאד בגורמים שנבדקו. כלומר, אנשים סגורים שיפרו את הסתגלותם החברתית ונעשו יותר פתוחים.

בגורם הנוירוטיות, המשתתפים סבלו פחות ממחלות פסיכוסומטיות, שיפרו את הביטחון עצמי והיו פחות מתוחים ומתוסכלים.

קרא עוד...